Friday, 15 June 2012

MIHITASARI YA BAJETI ZA TANZANIA 2010/11 - 2012/13


2010/11
2011/12
2012/13
MAPATOA: Mapato ya Ndani
6,003,590
6,775,952
8,714,671
(i) Mapato ya Kodi (TRA)
5,652,590
6,228,836
8,070,088
(ii) Mapato Yasiyo ya Kodi
351,000

547,116
644,582
B: Mapato ya Halmashauri
172,582

350,496
362,206
C:Msaada ya jumla kwenye bajeti
821,645


842,487
D: Mikopo na Misaada ya Nje
2,452,908

3,923,551
2,314,231
E: Mikopo ya Ndani
1,331,212
(ndani na nje)
1,204,262
1,631,957
F: Mikopo ya Masharti ya Kibiashara
797,620

1,271,634
1,254,092
G:Mapato kutokana na
Ubinafsishaji

30,000JUMLA YA MAPATO
11,609,557

13,525,895
15,119,644
MATUMIZIH: Matumizi ya Kawaida
7,790,506
8,600,287
10,591,805
(i) Mfuko Mkuu wa Serikali

1,910,376
2,745,056
(ii) Mishahara

3,270,292
3,781,100
(iii)Matumizi Mengineyo

3,419,619
4,065,649
Deni la taifa
1,756,044


Wizara
4,155,768
2,727,472
3,311,399
Mikoa
119,580
49,981
49,701
Halmashauri
1,759,114
642,166
704,549
I: Matumizi ya Maendeleo
3,819,051
4,924,608
4,527,839
(i) Fedha za Ndani
1,366,143
1,871,471
2,213,608
(ii)Fedha za Nje
2,452,908
3,054,137
2,314,231
JUMLA YA MATUMIZI
11,609,557

13,525,895
15,119,644


Hizi ni bajeti tatu za Kipindi cha pili cha Serikali inayoongozwa na Rais J.M.Kikwete.

No comments:

Post a Comment