Monday, 14 November 2011

Wabunge wetu Kazini: Karibu na kamera katikati, ni Mhe.Kafulila, na Mhe. Mkosamali anaiangalia kamera (kulia)

No comments:

Post a Comment